Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów - Sudnik-Wójcikowska Barbara, Krzyk Agnieszka

Przyrodnicze

Informacje

klej epoksydowy do metalu

\"Kolejny już tom z popularnonaukowej serii Flora Polski . Prezentowany w tej książce zestaw gatunków jest, w porównaniu z pozostałymi tomami, chyba najbardziej zróżnicowany. Obejmuje rośliny z czterech typów siedlisk, takich jak: wydmy, klify, aluwia i solniska. Są to siedliska specyficzne lub stosunkowo rzadkie na terenie Polski, albo ograniczone do określonych regionów. Każdy opis zawiera szczegółową charakterystykę botaniczną, informacje o występowaniu gatunku w klej epoksydowy do metalu Polsce i siedlisku, w którym rośnie. Wszystkie najważniejsze cechy botaniczne przedstawiono na licznych fotografiach. Łącznie w książce zamieszczono 232 szczegółowe portrety roślin. Wśród przedstawianych roślin jest spora grupa gatunków chronionych, rzadkich lub ginących, zamieszczonych w Polskiej czerwonej księdze roślin oraz na lokalnych czerwonych listach. Ford Escort I LHD 1968 (brown metallic) pochodzi z kolekcji firmy Minichamps.Model metalowy z elementami plastikowymi.

Cena: 59,64
Dostępność: dostępny od ręki