CHICCO Ducati, niebieski

Dzieci i Zabawki

Informacje

Chicco Ducati Niebieski gdy naciśniemy siodełko usłyszymy realistyczne dźwięki, jakie wydaje motor. \"Region Świętokrzyski to na mapie Polski obszar wyjątkowy. Jego granice niełatwo jest wskazać jednoznacznie. Inaczej prowadzą je geologowie, historycy, etnografowie, ekonomiści czy kulturoznawcy. Badacze każdej z wymienionych dziedzin nauki znajdują tu wartości, które są jedyne i niepowtarzalne. Ta unikatowość stanowi dla nich doskonałą podstawę delimitacji. Jak jednak pogodzić z sobą różne kryteria i miary na użytek wydawnictwa, w którym pragniemy przedstawić walory obszaru, który nazwaliśmy Regionem Świętokrzyskim? Dodatkowo podziały polityczno-administracyjne nie zawsze nawiązują do właściwości środowiska przyrodniczego czy historii.<br/>Rzeki Wisła i Pilica dwoma ramionami obejmują fascynującą krainę leżącą w pasie polskich wyżyn z hipsometryczną kulminacją w Górach Świętokrzyskich. To w przybliżeniu obszar dawnego, od okresu międzywojennego do 1975 r., województwa kieleckiego. Ta właśnie kraina to nasza mała ojczyzna\", której poświęcamy prezentowany album. Dla geologów - raj na Ziemi i obowiązkowe miejsce ziemioznawczej edukacji, dla historyków - przekrój narodowych dziejów od czasów jeszcze prehistorycznych, dla etnografów i kulturo-znawców - unikatowy w swoim bogactwie teren badań tradycji i obyczajów mieszkańców rdzennej Polski, dla ekonomistów - źródło wiedzy o początkach gospodarki w naszym kraju. Tę panoramę uzupełniają liczne szlaki literackie. Na tej ziemi tworzyli wybitni pisarze, jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Wespazjan Kochowski, Henryk Sienkiewicz, Adolf Dygasiński, Stefan Żeromski:<br/>Najwybitniejsi regionaliści polscy wskazywali na Region świętokrzyski jako na serce Polski\". Urodzony w Ożarowie Aleksander Patkowski, jeden z ojców regionalizmu i znakomity propagator tej ziemi, napisał:<br/>Przez całe życie pamiętam [...]to wstrząsające wrażenie, jakie zrobił na mnie szczyt Łysicy ukryty w chmurach i ta droga przez pasmo ...\"<br/>Fragment z książki<br/>

Cena: 70,97 55,58 zł
Dostępność: dostępny od ręki